Slik kjem du til Seljord Camping


Slik kjem du til Seljord Camping

- Frå Bø køyrer du RV 36 
til rett før Seljord. Der 
tek du til venstre ved skilt.

- Frå Seljord køyrer du RV 36 ca. 
300m mot Bø og tek av til høgre 
ved skilt.