Vil du sjå sjøormen i sommar?


Vil du sjå sjøormen i sommar?

Seljordsormen er ifølge folketroen en sjø- eller linnorm, det vil si et stort, slangeliknende sjødyr, som holder til i det 13 km lange Seljordsvannet(Seljordsvatn) i Seljord kommune i Telemark. 

Dyret har vært omtalt i lang tid og det foreligger en mengde vitnebeskrivelser om møter med Seljordsormen, særlig fra varme, stille sommerdager. Den eldste skriftlige beretningen om skapningen er fra 1750, da den skal ha velvet en robåt med et flyttelass som tilhørte en mann fra , men også i vår tid påstår enkelte at de har observert ormen i eller ved innsjøen i Skiensvassdraget. Forskjellige ekspedisjoner har gjentatte ganger forgjeves besøkt Seljordsvannet i forsøk på å bevise at Seljordsormen eksisterer.

Seljordsormen, som i nyere tid har fått kjælenavnet «Selma», brukes i dag aktiv i markedesføringa av kommunen overfor turister og besøkende. Ormen har siden 1989 også prydet Seljords kommunevåpen. Det er utformet av Trygve Magnus Barstad.[1]

Enkelte mener at Seljordsormen er av samme art som den skotske Nessie, sjøormen i Loch Ness. Også den enorme kraken kan tolkes som en vannlevende linnorm av denne typen. Andre har tolket Seljordsormen som en sjøhest. (kilde: wikipedia)